Privacy en cookie verklaring

Privacy- en cookieverklaring Koks Schoenmode 12 januari 2021

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Koks Schoenmode acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

 onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Koks Schoenmode is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.lointswebshop.com

en voor www.verhulstshop.com.

Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Koks Schoenmode.

Afhandelen bestelling Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.

Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen.

Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Pagina 1 van 4 Plaatsen van reviews op de website U kunt een review voor ons achterlaten.

Wij gebruiken de benodigde persoonsgegevens om de review op de website te publiceren Hiervoor gebruiken wij uw nickname en klant in een review zelf aangeven welke gegevens ze gepubliceerd willen hebben. kan ook anoniem.. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Wij bewaren deze informatie tot afloop contract. Contactformulier en Nieuwsbrief Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna.

Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Reclame Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.

Dit doen wij:

 per e-mail

 via social media U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Advertenties Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Pagina 2 van 4 Cookies Onze webwinkel gebruikt cookies.

Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen.

Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies.

Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer. Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang.

Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Annette Koks en is bereikbaar per e-mail op [email protected] en per telefoon op 0653846676 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

 uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 het laten corrigeren van fouten

 het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij

 intrekken van toestemming

 bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Koks Schoenmode erpseweg 25 5427PG Boekel [email protected] 31653846676 

WA button WA button